top of page

ONZE MISSIE

SCHOLING IN DE FAVELAS VAN BRAZILIË

Pianolessen

Tijdens een van mijn verblijven in de Braziliaanse deelstaat Ceará viel het mij op dat heel wat jongeren in de favelas (sloppenwijken) geen of quasi geen algemene muziekontwikkeling krijgen of hebben gekregen. Toen ik bij mijn volgende bezoek enkele oude keyboards had meegnomen bleek dat er wel degelijk interesse én talentvolle jongeren zijn om dit instrument te bespelen.

Momenteel zamelt Piano Posso fondsen in voor de aankoop van twee akoestische piano’s. Ook hopen we en worden er volop inspanningen geleverd om een kleine polyvalente zaal te kunnen aanbouwen voor allerlei evenementen zoals kleine concerten, voordrachten, bijeenkomsten enovoort. Jongeren uit de favelas zullen er de kans krijgen piano- en en binnenkort ook gitaarlessen te volgen en hun muzikale talenten te verder te ontwikkelen en te ontdekken .

 

De aankoopprijs van de piano’s is hoog en de kosten voor de noodzakelijke aanbouw zijn aanzienlijk.

We kunnen enkel rekenen op de hulp van sponsors, sympathisanten, subsidies en op de inkomsten uit de kleine verkoop van artikelen op onze infostand. 

Pianolessen
Van lezen groei je

Van lezen groei je

Doelgroep: kinderen vanaf 5 jaar.
Wat: muziek lezen en studeren.
Wanneer: dagelijks na school en tijdens de weekends

 

Doelstelling:

Met dit project willen we het 'muziek-lezen' bevorderen. Door leesplezier krijgen de kinderen de kans om zich te ontwikkelen waardoor ze zelf keuzes kunnen maken voor de toekomst. Zij worden immers vaak afgeremd in hun enthousiasme door een gebrek aan scholen, materiaal of door omstandigheden waaraan ze zelf weinig of niets kunnen veranderen.

 

Dit project is opgestart in 2012. Omdat de infrastructuur steeds een hele grote uitdaging is zijn we momenteel toegewezen op locaties van hulpvaardige medewerkers. De aanbouw van een vaste locatie is begonnen maar verloopt zeer traag wegens tekort aan financiële middelen. Uw steun is daarom zeer belangrijk én dringend.

Project Ganja Potugal

Project Ganja Portugal

Doelgroep: kinderen uit  de favelas. 
Wat: creatieve workshops. 
Wanneer. continu bereikbaar.

 
Doelstelling:

Met dit project willen we de creativiteit bevorderen en de kinderen de kans geven zich te leren uiten en hun eigen talenten te ontdekken. Niet zozeer is het eindresultaat belangrijk maar wel het creatieve proces dat ze daarbij ondergaan en doorlopen.

Omdat infrastructuur steeds een hele uitdaging is, zijn we begonnen met eigen ruimtes te creëren op het woonerf van de lokale partner. Zo ontstond onze eerste academie met extra bescherming.

bottom of page