top of page

Piano Posso

Toekomstmuziek voor de Brazilaanse favelas.

Het werkterrein van de Vlaamse vzw Piano Posso situeert zich in de volksbuurten van Fortaleza, de hoofdstad van de deelstaat Ceará in het Noordoosten van Brazilië.

 

Voor de jongeren uit de favelas zijn de toekomstperspectieven weinig rooskleurig. De meesten van hen slagen er niet in de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Nochtans schuilt er heel wat talent, maar door een gebrek aan middelen en kansen blijft dat talent onbenut. Piano Posso wil daar iets aan doen en in het bijzonder vanuit de invalshoek ‘muziek’.

 

Brazilië is een muzikaal land en heel wat jongeren hebben een muzikale gave. Maar alleen dat volstaat niet. Ze moet ook de kans krijgen zich te ontwikkelen. Concreet zamelt Piano Posso fondsen in voor de aankoop van muziekinstrumenten om jongeren uit de volkswijken muzieklessen te geven. Op die manier krijgen jongeren de kans hun vrije tijd zinvol in te vullen en hun muzikale talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Bovendien biedt Piano Posso hun op die manier perspectieven op een betere toekomst. Voor de uitwerking van het project werkt Piano Posso samen met een lokale muziekschool in Fortaleza.

Steun ons

Piano Posso is lid van de Actie- en Adviesraad Solidair Sint­ Niklaas (AAS) en aangesloten bij de 4de Pijler. Piano Posso bestaat uit een team van vrijwilligers. Willy Janssen, stichtend lid en bezieler van de vzw,  coördineert ter plaatse.


Met uw bijdrage helpt u ons om onze creatieve projecten met kinderen in armoede, zonder mogelijkheden tot studeren, te verwezenlijken en ze zo een  mogelijkheid tot het leren van een beroep te bieden.

Muziek in Brazilië is een belangrijke bron van inkomsten:  heel wat orkestjes, musici en zangers verdienen er dagelijks brood mee. Helaas is dat vaak  zonder kennis van notenleer of  enige opleiding.
 

Met  onze projecten willen we minderbedeelde kinderen uit de favelas van Ceará de kans geven om de wereld om hen heen te ontdekken en te begrijpen . Het stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind om nieuwe dingen te ontdekken  en op zoek te gaan naar zijn eigen talent is heel belangrijk. Kinderen worden trots op zichzelf, krijgen een ander zelfbeeld en dat heeft een positieve invloed op de gemeenschap waarin ze leven.

Fiscaal attest

Uw gift(en) van minimum 40 euro op jaarbasis (uw bedrag van 40 euro kan dus samengesteld zijn uit verschillende giften, als ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden) die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting, geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

 

Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting

IBAN BE10 0000 0000 0404  (BIC BP0TBEB1)

Met als mededeling ***128/3060/00066***

Maakt u het uzelf graag gemakkelijk? Steun ons dan via de website van Leraars zonder Grenzen. Kies achtereenvolgens Doe een gift, Doneer nu en Ik wil geven aan Project. Daar selecteert u Piano Posso uit de lijst. 

Steun ons
bottom of page